مرور برچسب

سالگی

سلام بر ۴۱ سالگی

برای فرزندِ انوشه‌ی موسیقی ایران گوشِ من لهجه دارد، برای همین شاید خیلی وقت‌ها، خیلی چیزها گوش بدهم که برای…