مرور برچسب

سرخابی

محمد سرخابی – عکاس

جست و جوی حقیقت و آزادی در عکاسی پرتره و آثار محمد سرخابی محمد سرخابی نوازنده و معلم سازهای کوبه ای ایرانی، مدت دو…