مرور برچسب

سوپرماتیسم

ماله ویچ و سوپرماتیسم

ساده و ناب تاریخ هنر کازیمیر مالویچ، نقاش روسی را بنیانگذار جنبش هنر انتزاعی روسی در سال ۱۹۱۶ می‌داند و از آن جا که…