مرور برچسب

سیروان

سیروان کنعانی – نقاش

روحیاتی رمانتیک، حسی اکسپرسیو، نگاهی سمبولیک در آثار نقاشی سیروان کنعانی سیروان کنعانی طراح و نقاش کُرد ایرانی…