مرور برچسب

سینِمابازی

سینِمابازی با ترانه

نگاهی به نسبت ترانه و سینِما در آثار شهیار قنبری  مقدمه: در این نوشته، ترانه‌هایی را که شاعر برای فیلم‌های سینمایی…