مرور برچسب

شدم؟

چگونه نویسنده شدم؟

ساعت ۲۴-چندی پیش موراکامی بخشی از داستان زندگی‌اش را برای روزنامه انگلیسی «تلگراف» نوشت. موراکامی در این…