مرور برچسب

شرح

مستند شرح مدح

مستند «شرح مدح» نقش هدایتگر و ارتباط صمیمی امام خامنه ای با جامعه مداحی کشور این مستند به بازخوانی سه دهه ارتباط…