مرور برچسب

عطیه

عطیه ضیغمی – تصویرساز

پاپ سورئالیسم حوالی نگاره های شرقی و آثار تصویرسازی عطیه ضیغمی عطیه ضیغمی از سه سال پیش به طور حرفه‌ای تصویرسازی…