مرور برچسب

غزه

بچه گربه ی بنکسی در غزه

بچه گربه ی بنکسی بروی دیوارهای غزه بنکسی که برای نقاشی دیواری هایِ تاثیرگذار خودش فضاهای عمومی رو استفاده میکنه،…