مرور برچسب

فتنه

مستند فتنه تکفیری ها

مستند «فتنه تکفیری» روایتی است از حقیقت اندیشه تکفیر و مشکلاتی که گروه های تروریستی برآمده از این تفکر برای دنیای…