مرور برچسب

فدایی

محمد فدایی – کالیگرافر

محمد فدایی : اگــر «بــیـکن» و «مـحــصـص» خــطــاط بــودنـــد! در سالهای اخیر بعضی از هنرمندان نسل‌های نو در هنر…