مرور برچسب

فرش

تابلو فرش «دار و دل»

مستند «دار و دل» که با موضوع بافتن تابلوفرشی مزین به دعای اذن دخول حرم حضرت عباس(ع) توسط هنرمند ایرانی ساخته شده…