مرور برچسب

فکت

مهمتر از فکت شیت

کلیپ «دونقطه» مهمتر از فکت شیت چیست؟ مرکز سفیرفیلم با انتشار ویدئویی ۳دقیقه ای با نام «دو نقطه» از زبان مهدی محمدی…