مرور برچسب

قلوبی

لیلا قلوبی – نقاش

جایگاه اندیشه جهان شناختی در نقاشی پست مدرن و آثار لیلا قلوبی لیلا قلوبی کارشناسی ارشد رشته نقاشی، مجموعه آثارش رو…