مرور برچسب

مردنت

مشغول مردنت بودی

برای آلبوم «عکس زمستونی تهران»  ساعاتی از نیمه‌شب دوازدهم اسفندماه تهران می‌گذرد. باد در هوای گوگردی تهران، امشب…