مرور برچسب

مردی

مردی که زیاد می‌داند

یادداشتی به بهانه نشست «نگهبان شعله یا پاسبان خاکستر؟» موسیقی ما - «برخی» دوستش ندارند، برخی نیز چشم دیدنش را.…

مردی که غم دوست نداشت

یک قطعه از «صدای طهرون ۳» یکشنبه منتشر می‌شود بابک چمن آرا: به آقا مرتضی قول داده بودم که هر سال هم‌زمان با سالروز…