مرور برچسب

مضراب

مضراب با زمانه …

به یاد پرویز مشکاتیان در سالروز ۶۰ سالگیشموسیقی ما - «.... این کم محلی‌ها به موسیقی به ضرر فرهنگ این مرز و بوم تمام…