مرور برچسب

معماری

معماری اکسپرسیونیستی

در راستای روند پیدایش و تکامل اکسپرسیونیم در نقاشی آلمان، معماری آلمانی در اوایل سده‌ی بیستم شکل‌هایی تازه‌تر و…