مرور برچسب

مغز

در مغز تتلو چه می گذرد؟

ساعت ۲۴- امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو هر از چندگاهی با حرکتی عجیب سر زبانها می افتد، از حس وطن دوستی تا…