مرور برچسب

مکزیکی

خاویر مارین هنرمند مکزیکی

خاویر مارین هنرمند و مجسمه ساز مکزیکی، متولد سال ۱۹۶۲ و دانش‌آموخته‌ی دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه ملی مکزیک است.…