مرور برچسب

نقاش

سیروان کنعانی – نقاش

روحیاتی رمانتیک، حسی اکسپرسیو، نگاهی سمبولیک در آثار نقاشی سیروان کنعانی سیروان کنعانی طراح و نقاش کُرد ایرانی…

ریحانه شریعتی – نقاش

اندیشه‌ای بیدار همگام با توجه به مشکلات اجتماعی در آثار ریحانه شریعتی ر‌یحانه شریعتی هنرمند نقاشی است که از دوران…