مرور برچسب

کش

قطعه عرب کش مجوز ندارد

داستان قطعه جنجالی بهزاد پکس و حاشیه هایشموسیقی ما - انتشار قطعه "عرب کش" با صدای بهزاد پکس خواننده رپ زیرزمینی…