مرور برچسب

گرافیک

حامد حکیمی – طراح گرافیک

فرم، و البته ایده نجات بخش کادرهای سرگردان در آثار گرافیک حامد حکیمی حامد حکیمی طراح گرافیک و مدیر هنری، عضو انجمن…

سینا افشار – طراح گرافیک

ایده هایی تـمام عـیار در طــراحی پـوستر تئاتر و آثار سینا افشار محمد سینا افشار ، طراح گرافیک و عضو رسمی انجمن…