مرور برچسب

گران

کتاب گران نیست !

علی رضیانی کتابفروش «کتاب گران شده است و ما دیگر نمی‌توانیم کتاب بخریم» این جمله‌ای است که هرروز از زبان مشتریان…