مرور برچسب

گرگ»

آهنگ گرگ و میش

آهنگ ضد استکباری با عنوان «گرگ و میش» با صدای فرزاد امانی نمی ترســم من از خـط مقــدّم / تــوی جنگی که نامردا…