مرور برچسب

گشایش

گشایش نگارخانه علیها

آدینه هفدهم مهرماه ۱۳۹۴ نگارخانه علیها با نمایش آثار خط-حجم محمدرضا عموزاد گشایش یافت. در جریان این گشایش، ده اثر…